Ochrana osobních údajů

Základní informace

Správce osobních údajů

Jsem Zdenka Blechová, se sídlem Bolevecká náves 6/7, Plzeň, IČ 12464121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném úřadem příslušným podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Plzně, a jako správce zpracovávám vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracovávám

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami poskytnete.

Osobní údaje, které zpracovávám automaticky

Při návštěvě mých webových stránek o vás můžu shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sama nedokážu přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě. Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)  

Cookies

Automaticky zpracovávám i cookies.  

Verze pro mobilní telefony

Vstupujete-li na mé webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, tak je pro tyto přístroje optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače.  

Proč shromažďuji a zpracovávám vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracovávám z těchto důvodů:

  • Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracovávám vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
  • Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.
  • Marketingová činnost: E-mail marketing: e-mailová obchodní (týdenní poselství) sdělení vám zasílám na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu nebo využijete tohoto kontaktního formuláře nebo mi zavoláte tel. 603 847 278.

Osobní údaje zpracovávám na těchto právních podkladech

Plnění a uzavření smlouvy

Velkou část vašich osobních údajů potřebuji k tomu, abych s vámi vůbec mohla uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u mne chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abych vám řádně poskytla zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.  

Souhlas

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracovávám vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu.  

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat. Odesílání týdenního poselství: Vaše jméno a e-mailová adresa bude vložena do systému provozovatele služby rozesílání hromadných zpráv, abych vám mohla posílat týdení poselství, o které jste projevil/a zájem.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracovávám?

V prvé řadě budu vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu. V případě, že se přihlásíte k odběru týdenních poselství, tak vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit tím, že využijete kontaktního formuláře nebo zavoláte na můj tel. 603 847 278. Dále upozorňuji, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech mých povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let). Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání mých služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u mne v bezpečí. Abych zamezila neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.   Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).  

Úprava a doplnění

Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Můžete zde mazat, resp. měnit základní informace o vaší osobě a měnit nastavení ohledně zasílání obchodních sdělení (popř. se z odběru obchodních sdělení odhlásit) apod. Případně mne můžete kontaktovat prostřednictvím telefonu a požádat o změnu nebo výmaz.  

Oprava

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracovávám, jsou chybné, můžete mne kontaktovat. Z důvodu urychlení opravy vašich osobních údajů a vašeho komfortu však doporučuji upravit si své osobní údaje ve svém uživatelském profilu.

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 9 e-shop systém banan.cz