Všeobecné obchodní podmínky

• Práva a povinnosti prodejce (e-shop Zdenky Blechové)

• Práva a povinnosti zákazníka

1. Práva a povinnosti prodejce

Prodejcem je Zdenka Blechová, Bolevecká náves 6/7, 323 00 Plzeň, IČO: 12464121

a) Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká v okamžiku, kdy kupující potvrdí objednávku stiskem tlačítka POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY.

Za přednášku či seminář se platí celá částka tak, jak je uvedena u dané akce. Může (ale také nemusí) u ní být nastavena akční cena, jejíž platnost bude ukončena dle uvedeného datumu (zpravidla 14 dnů před konáním akce). Týden před akcí budou přednášky(semináře) ztaženy z prodeje a bude možné je platit již jen přímo na místě.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.

b)  Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu eshop.zdenkablechova.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu 2. d) je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků. d)  Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2. b), prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

2. Práva a povinnosti nakupujícího

a)  Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, e-mailovou adresu a telefoní číslo pro umožnění komunikace v případě nejasností v objednávce. Vzhledem k tomu, že informaci o zaregistrování na přednášku či seminář obdržíte mailem, věnujte obzvláštní pozornost správnému zadání své mailové adresy.

b)  Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží, a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce.

c)  Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

d)  Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků e-shop Zdenky Blechové, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího. Při objednání zboží lze platit pouze předem na účet prodejce (bankovní převod), a je nutné uhradit celkovou cenu objednávky do 15 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

e) Každý kupující bude automaticka zahrnut do databáze respondentů, kteří dostávají týdenní poselství. Pokud nakupující nechce dostávat pravidelná týdenní poselství a aktuální zprávy o přednáškách a seminářích Zdenky Blechové, napíše do zprávy pro prodejce svůj nesouhlas.

3. Storno poplatky

Účastníci přednášek a seminářů v případě akcí, které pořádá Zdenka Blechová, platí na výše uvedný účet celou částku za seminář či přednášku.

Kurz - seminář: 14 - 6 dnů před termínem kurzu 50 %; 5 dnů a méně - 100 % ceny kurzu.

Přednáška: V případě, že se nedostavíte na přednášku, vstupné propadá.

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 9 e-shop systém banan.cz